Съобщение до Димитър и Иванка Топалови

Публикувано на: Вторник, 21 Май 2024, 14:11
Валидно до: Вторник, 4 Юни 2024, 00:00

Община Бургас съобщава покана с изх.№94-01-37234/44/11.03.2024г., съставена на основание  чл.277, ал.1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) за доброволно изпълнение на Заповед №2753/12.08.2022г. на Зам.-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, издадена на основание чл.225а, ал.1 , във връзка с чл.225, ал.2, т.2 от Закона за устройство на територията

 

Община Бургас съобщава на Димитър Атанасов Топалов и Иванка Панайотово Топалова, че  на основание чл.277, ал.1 от Административно-процесуален кодекс (АПК) e съставена покана с изх. №94-01-37234/44/11.03.2024г. за доброволно изпълнение на Заповед №2753/12.08.2022г. на Зам-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на строеж: „Частично покриване и остъкляване на южна тераса към СОС с идентификатор 07079.613.4.2.7 по КККР на гр. Бургас“, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.613.4.2 по КККР на гр. Бургас, с административен адрес гр. Бургас, ул. „Княз Борис I“ № 36.                                                  

                                                              

Покана с изх.№94-01-37234/44/11.03.2024г. може да бъде получена в стая №5 от 9:00ч. до 12:00 ч., находяща се в сградата на Дирекция „ЦАУ Приморие“, Община Бургас (ул. „Александровска”, №83).

 

       

 

 

Отдел „Архитектура и контрол на строителството“

М. Димитрова – гл. специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 135 Последна промяна: 17:11:31, 05 юни 2024