Съобщение до Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 16 Април 2024, 23:59
Валидно до:

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

          СЪОБЩЕНИЕ

До        Димитринка Михайлова Испиридонова-Патридж, адрес: гр. София, бул. ”Никола Йонков Вапцаров” №33, ет.5, ап.14 –

собственик на ПИ с идентификатор 07079.612.146 по КК на гр. Бургас, УПИ I-957, кв.128 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №46/19.03.2024 г. за обект:

Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на ТП „Университет“ (ПИ с идентификатор 07079.612.157.1 по КК на гр. Бургас, ЦГЧ) – положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП „Университет“, до ново електромерно табло (ЕТ), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.612.146 по КК на гр. Бургас, УПИ I-957, кв.128 по плана на ЦГЧ, на гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 506.

Издаденото разрешение за строеж №46/19.03.2024 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 88 Последна промяна: 13:35:48, 02 април 2024