Съобщение до Димитринка Петрова Пантова и Стоян Велков Пантов

Публикувано на: Петък, 19 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 5 Март 2021, 00:00

ДО

Димитринка Петрова  Пантова и Стоян Велков Пантов, собственици в ПИ с идентификатор 72151.501.262 по КК на с .Твърдица, Община  Бургас

                    

 Уведомяваме Ви , че със Заповед №3506/22.12.2020г. на Заместник кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община гр.Бургас е одобрено изменение  на ПУП- ПР за УПИ I, II  и III в кв.18 по плана на с. Твърдица, общ.Бургас.

Заповедта е изложена  в ст. 203 на ЦАУ „Зора” , всеки   ден от 8,30 ч. до 12,30 ч.

На основание чл.215 , ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  можете да обжалвате заповедта в 14 дневен срок от получаване на настоящото съобщение до Административен съд – гр. Бургас , чрез ЦАУ „Зора”. Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1236 Последна промяна: 14:04:36, 19 февруари 2021