СЪОБЩЕНИЕ ДО ДМИТРИ МУЗИКА - УПРАВИТЕЛ НА "ГЕДРАТОН" ООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 25 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 8 Февруари 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ДМИТРИ МУЗИКА

УПРАВИТЕЛ НА "ГЕДРАТОН" ООД

Ж.К. „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“, БЛ. 22, ВХ. Д, ЕТ. 4, АП. 18

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадени: Заповед №4414/21.12.2022г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ VI-1110 в кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“) и Заповед №4417/21.12.2022г. на Зам.-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ ХХIV-1111 в кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

25.01.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 285 Последна промяна: 10:32:05, 25 януари 2023