СЪОБЩЕНИЕ ДО ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 16 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 30 Януари 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ДОЧКА ГЕОРГИЕВА ПЕНЕВА

Ж.К. „ЛАЗУР“, УЛ. „ВАСИЛ ПЕТЛЕШКОВ“, №6, ЕТ. 2

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №89/10.01.2023г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ ХV-1129, кв.9, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

16.01.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 388 Последна промяна: 16:52:15, 16 януари 2023