Съобщение до "ЕГЕО"ООД, МАРТ МЕДИЯ"ЕООД, "АРТ ФЛЕКС СТУДИО"ООД

Публикувано на: Понеделник, 1 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 15 Февруари 2021, 00:00

ДО

„EГЕО“ООД

ГР. БУРГАС, УЛ.“СЛИВНИЦА“№56

 

ДО

“MАРТ МЕДИЯ“ЕООД

ГР.БУРГАС, УЛ.“ИВАН БОГОРОВ“№66

 

ДО

„АРТ ФЛЕКС СТУДИО“ООД

ГР.БУРГАС, Ж.К.“ЛАЗУР“, БЛ.46, ВХ.1, ЕТ.6, АП.11

 

Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIV-52, кв.60 по плана на ПЗ“Север“, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.3.2056 по КК на гр.Бургас и ПУП-ПРЗ за ПИ с идентиофикатор 07079.3.2446 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

            На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

 

 

Ирина Петракиева 

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1135 Последна промяна: 14:48:01, 01 февруари 2021