Съобщение до Димо Стоянов Димов, Йордан Стоянов Димов и Димчо Станков Буланов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 29 Март 2024, 14:42
Валидно до: Събота, 13 Април 2024, 14:42

До

Димо Стоянов Димов

с постоянен административен адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник“, бл.10, вх.3, ет.4, ап.12;

Йордан Стоянов Димов,

с постоянен административен адрес: гр. Бургас,
к-с „Меден рудник“, бл.11, вх.3, ет.6;

Димчо Станков Буланов

с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к „Лазур“, ул. „Абоба“№1

 

На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-н Димо Стоянов Димов с постоянен административен адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл.10, вх.3, ет.4, ап.12;  г-н Йордан Стоянов Димов, с постоянен административен адрес: гр. Бургас, к-с „Меден рудник“, бл.11, вх.3, ет.6;  г-н Димчо Станков Буланов, с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к „Лазур“, ул. „Абоба“№1, че за обект: „Телена ограда“, обслужваща ПИ с идентификатор 72151.501.105 по план на с. Твърдица и попадаща в улична регулация между  о.т 46 и о.т 47 по регулационния план на с. Твърдица, Община Бургас, е съставено уведомление с изх.№ 94-01-2040/6/20.07.2023г. на основание чл.26, ал.1 от АПК на Община Бургас, и че в Отдел „Архитектура и контрол на строителството“ при Община Бургас е започнато административно производство по реда на чл.196  във връзка с чл.195, ал.5 от Закон за устройство на територията (ЗУТ).

С уведомление с изх.№ 94-01-2040/6//20.07.2023г. г. може да се запознаете в  Дирекция „ЦАУ Зора“, Община Бургас (ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ № 67), гр. Бургас, ет. 2, стая № 201, Тел. за контакт:  056/84 13 03; 0885 / 22-96-37 –  Марина Калчева, гл. специалист АКС.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 111 Последна промяна: 14:44:54, 29 март 2024