Съобщение до г-н Георги Богданов Качев

Публикувано на: Понеделник, 12 Април 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 19 Април 2021, 00:00

Съобщение до г-н Георги Богданов Качев, с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 65, вх. 7, ет.5, ап.19

 

Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-н Георги Богданов Качев с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 65, вх. 7, ет.5, ап.19, че на основание чл. 225а, ал.2 от ЗУТ е за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: „Покриване на „плосък покрив“ /обща част/ в сграда с идентификатор 07079.607.275.5 по КК на гр. Бургас с масивен дървен навес и приобщаване на плосък покрив като тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.275.5.20 по КК на гр. Бургас“, с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Калофер“ №14Б, ет. 5, ап. 14 е съставено, Уведомление №24-00-2093/1/02.03.2021 г.  на Община Бургас, и че в  Отдел „Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация“ при Община Бургас, е започнато административно производство по реда по реда на чл.225а по Закон за устройство на територията /ЗУТ/, за премахване на строеж, незаконен по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ:

„Покриване на „плосък покрив“ /обща част/ в сграда с идентификатор 07079.607.275.5 по КК на гр. Бургас с масивен дървен навес и приобщаване на плосък покрив като тераса към самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.275.5.20 по КК на гр. Бургас“ с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Калофер“ №14Б, ет. 5, ап. 14

Със съдържанието на Уведомление №24-00-2093/1/02.03.2021 г. може да се запознаете в  Дирекция „ЦАУ Зора“, Община Бургас (ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ №67), гр. Бургас, ет. 2, стая № 201.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1058 Последна промяна: 10:34:55, 12 април 2021