СЪОБЩЕНИЕ ДО Г-ЖА МИРКА ИВАНОВА МИТЕВА, Г-Н НЕНКО ИВАНОВ ПАНКОВ

Публикувано на: Сряда, 10 Юли 2024, 00:00
Валидно до: Сряда, 17 Юли 2024, 00:00

ДО
Г-ЖА МИРКА ИВАНОВА МИТЕВА
УЛ. „ОБХОДНА“ № 129
ГР. БЪЛГАРОВО 

Г-Н НЕНКО ИВАНОВ ПАНКОВ 
УЛ. „ОБХОДНА“ № 129
ГР. БЪЛГАРОВО 

Относно: писмо с  вх. № 24-00-2173/10.10.2023г.  на  Община Бургас

УВАЖАЕМИ  Г-ЖО МИТЕВА,
УВАЖАЕМИ  Г-Н ПАНКОВ,,

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), Ви уведомяваме, че на основание чл. 225а, ал.2 от ЗУТ е съставен Констативен акт № В-3/26.02.2024г. на Община Бургас за строеж: „Плътна ограда с приблизителна дължина от 18.00м. и приблизителна височина от 1.50м., навлизаща в УПИ IV-502, кв. 74 по плана на гр. Българово, ПИ с идентификатор 07332.501.1353 по КК на гр. Българово и в ПИ с идентификатор 07332.501.1423 по КК на гр. Българово“, изпълнена в  западната част на УПИ V-503, кв. 74 по плана на гр. Българово, ПИ с идентификатор 07332.501.503 по КК на гр. Българово.
Възражения по констативният акт, могат да бъдат подавани до Община Бургас – Дирекция „ЦАУ Възраждане“ (гр. Бургас, ж.к „Меден Рудник“, до бл. 27) в 7 (седем) - дневен срок, считан от  датата на публикуване на настоящото съобщение.

     Георги Василев
    Главен експерт в отдел „Архитектура и контрол на строителството”
    Дирекция „Устройство на територията“, Община Бургас
 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 77 Последна промяна: 11:52:44, 10 юли 2024