Съобщение до г-жа Петранка Костадинова Хиндрикс

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 12 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 25 Януари 2023, 00:00

Съобщение до г-жа Петранка Костадинова Хиндрикс с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.75 ет.13,ап.3

 

Община Бургас, на основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на г-жа Петранка Костадинова Хиндрикс с постоянен административен адрес: гр. Бургас ж.к. „Лазур“, бл.75 ет.13,ап.3, че за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ: : „Преустройство на част от спално помещение в санитарно помещение(баня)“ находящ се в жилище - апартамент, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.75.1.75 по КК на гр. Бургас, в сграда с идентификатор 07079.607.75.1 по КК на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.352 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.36 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.75,ет.13, ап.3, е съставена покана №94-01-21432/22/24.10.2022 г. за доброволно изпълнение на Заповед №1140/18.04.2022 г. на Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК), относно премахване на незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.1, т.2 от ЗУТ: „Преустройство на част от спално помещение в санитарно помещение(баня)“ находящ се в жилище - апартамент, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.607.75.1.75 по КК на гр. Бургас, в сграда с идентификатор 07079.607.75.1 по КК на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.352 по КК на гр.Бургас, УПИ I, кв.36 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, бл.75,ет.13, ап.3, Заповед №1140/18.04.2022 г., за премахване на строежа е влязла в сила на 30.05.2022 г., и подлежи на изпълнение.

Със съдържанието на покана №94-01-21432/22/24.10.2022г. за доброволно изпълнение по чл. 277, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Зора“, Община Бургас (ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт: 056/84 13 03– Маргарита Драганова, мл.експерт КС.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 226 Последна промяна: 09:39:56, 12 януари 2023