СЪОБЩЕНИЕ ДО ГЕОРГИ БЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 7 Февруари 2024, 17:08
Валидно до: Сряда, 21 Февруари 2024, 00:00

ДО

ГЕОРГИ БЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

УЛ. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ“ №80

КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО

ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че са издадени Заповеди №416/06.02.2024г. и №417/06.02.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IІ, кв.75 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.825.319 по КК на гр. Бургас.

Заповедите са изложени в стая №3 на „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас пред административен съд –град Бургас в 14-дневен срок от съобщаването ѝ.

инж. Румяна Орбова…………………

Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 102 Последна промяна: 17:08:37, 07 февруари 2024