Съобщение до Георги Георгиев за изготвен проект за изменение ПУП-ПРЗ и РУП по плана на кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Ноември 2023, 12:38
Валидно до: Четвъртък, 7 Декември 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ „ ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ДОЛНО ЕЗЕРОВО“

 

ДО
ГЕОРГИ БЕНЕВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. „ЗАХАРИ ЗОГРАФ“ №80
КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВО
ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ IІ, кв.75 по плана на кв. Долно Езерово, гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.825.319 по КК на гр. Бургас, разработването на който е разрешено със заповед №3293/04.10.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас.
Разработката е изложена в стая №3 на „ЦАУ Долно Езерово“, всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа. Телефон за справки 056/ 580103.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Д „ЦАУ Долно Езерово“, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

 

инж. Румяна Орбова…………………
Главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 117 Последна промяна: 10:13:18, 30 ноември 2023