Съобщение до Георги и Мирослав Стаматови

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 28 Ноември 2023, 10:23
Валидно до: Вторник, 12 Декември 2023, 00:00

Съобщение за издадена Заповед №3192/27.09.2023г. за одобряване на проект ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 32367.21.42 по КККР на с. Извор, местност “Стоян Станков парцел”, землище на с. Извор, Община Бургас.

 

  1. 8/28.11.2023г.

Дирекция „ЦАУ Зора“

 

 

ДО

 

Георги Василев Стаматов и Мирослав Георгиев Стаматов, заинтересовани собственици в ПИ с идентификатор 32367.21.2 по КККР на с. Извор, местност ”Стоян Станков парцел”, землище на с.Извор, Община Бургас.

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3192/27.09.2023г. на Зам.кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за одобряване на проект ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор 32367.21.42 по КККР на с. Извор, местност “Стоян Станков парцел”, землище на с.Извор, Община Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 ЗУТ, чрез Заместник-кмет по “Строителство, инвестиции и регионално развитие” при Община Бургас пред Административен съд - гр.Бургас в 14 дневен срок от съобщаването й.

 

 

 

 

Справка на тел. 056/ 83-76-16 Павлина Гърненкова

Гл. специалист, отдел УПА

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 114 Последна промяна: 10:15:16, 30 ноември 2023