Съобщение до Георги Иванов Колев

Публикувано на: Сряда, 14 Април 2021, 09:05
Валидно до: Сряда, 28 Април 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

ДО

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОЛЕВ 

ПЕТИ КИЛОМЕТЪР №11                                                         

ГР. БУРГАС

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №723/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ XI в кв.22, по плана на разширението на гр. Бургас (бивш Централен стопански двор, „Пети километър“, група А).

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             14.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1253 Последна промяна: 12:38:15, 14 април 2021