Съобщение до Георги Маринов Георгиев и "ТОАН ИНВЕСТ" ООД за одобрен проект за изменение по плана на зона "Д" ж.р."Меден Рудник"

Публикувано на: Петък, 24 Февруари 2023, 00:00
Валидно до:

ОБЩИНА БУРГАС

 

 

ДО

ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГР.БУРГАС, УЛ. ЮРИЙ ВЕНЕЛИН №40, ЕТ.1, АП.2

 

„ТОАН ИНВЕСТ“ ООД

ГР.БУРГАС, УЛ.ЦАР САМУИЛ“№55, ЕТ.4

 

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №191/18.01.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр.Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-79 и ХI-81 в кв.163 по плана на зона „Д“, ж.р. „Меден Рудник“, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.671.602 и 07079.671.369 по КК на гр.Бургас.

Същата е изложена в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 324 Последна промяна: 16:46:25, 24 февруари 2023