Съобщение до Георги Вършев за издадена заповед за одобрен проект по плана на кв.Долно Езерово

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 9 Февруари 2023, 15:38
Валидно до: Четвъртък, 2 Март 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВЪРШЕВ
ГР.БУРАС, КВ.ДОЛНО ЕЗЕРОВО, УЛ. АРБАНАСИ №80

Уведомяваме Ви, че със Заповед №194/18.01.2023г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас е одобрен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1192 в кв.89 по плана на кв.Долно Езерово, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.826.599 по КК на гр. Бургас.

Същата е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 190 Последна промяна: 15:41:02, 09 февруари 2023