Съобщение до Христо Георгиев Христов и Милена Тодорова Христова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 28 Юни 2022, 00:00
Валидно до: Вторник, 12 Юли 2022, 00:00

Съобщение до г-н Христо Георгиев Христов с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“ ,ул. “Васил Петлешков“ №10, ет.3 и г-жа Милена Тодорова Христова с постоянен административен адрес: Община Бургас, ж.к. “Лазур“ ,ул. “Васил Петлешков“ №10, ет.3 .

 

На основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-н Христо Георгиев Христов и г-жа Милена Тодорова Христова с постоянен административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. „Васил Петлешков“ №10, ет.3, че във връзка с проведено административно производство на основание чл.225а от ЗУТ за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: „Навес с площ 11.00 кв. м.“ с административен адрес: гр. Бургас, ж.к. „Лазур“, ул. “Васил Петлешков“ №10,ет. 5, ателие №4, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 07079.607.413.1 по КК на гр. Бургас, в ПИ с идентификатор 07079.607.413 по КК на гр. Бургас, УПИ Ⅲ-580, кв.39 по плана на ж.к. „Лазур“, гр. Бургас е съставена Покана № 94-01-41464/34/26.05.2022г. за доброволно изпълнение на влязла в сила Заповед №2270/10.09.2020г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас по чл. 277, ал.1 от Административно–процесуален кодекс /АПК/.

Със съдържанието на Покана №94-01-41464/34/26.05.2022г. може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Зора“, Община Бургас (ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт: 056/84 13 03.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 149 Последна промяна: 09:51:52, 28 юни 2022