Съобщение до "ИВ 2010" ООД г-н Валентин Хростов-Управител, Иван Стояновв-Управител адрес на управление гр.София

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 9 Февруари 2024, 11:42
Валидно до:

ДО

"ИВ 2010" ООД

Г-Н ВАЛЕНТИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ - УПРАВИТЕЛ

Г-Н ИВАН АНДОНОВ СТОЯНОВ - УПРАВИТЕЛ

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

БУЛ. „СИМЕОНОВСКО ШОСЕ“ № 166, ЕТ. 1, АП. А 4

Ж.К. „СИМЕОНОВО”

ГР. СОФИЯ

Относно: писмо с вх. № 24-00-1522/17.07.2023г. на Община Бургас

 

УВАЖАЕМИ Г-Н ХРИСТОВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н СТОЯНОВ,

 

На основание §4, ал. 2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 61 от Административно-процесуален кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че на основание чл. 225а, ал.2 от ЗУТ за строеж: „Автомивка с приблизителна застроена площ от 85.25 кв.м.“ находящ се в южната част на поземлен имот с идентификатор 07079.663.1 по КК на гр. Бургас, УПИ II-57, кв. 7 по плана на ПЗ „Юг- Запад“, ж.к. „Меден Рудник“, гр. Бургас, откъм границата с поземлен имот с идентификатор 07079.663.2 по КК на гр. Бургас е съставен Констативен акт № В-7/04.12.2023г. на Община Бургас.

Възражения по констативният акт, могат да бъдат подавани до Община Бургас – Дирекция „ЦАУ Възраждане“ (гр. Бургас, ж.к „Меден Рудник“, до бл. 27) в 7 (седем) - дневен срок, считан от датата на поставяне на настоящото съобщение.

 

 

Георги Василев

Главен експерт в отдел „Устройствено планиране и архитектура“

Дирекция „Устройство на територията“, Община Бургас

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 81 Последна промяна: 11:44:21, 09 февруари 2024