Съобщение до Иван Иванов и Йорданка Абаджиева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Петък, 15 Април 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ДО ИВАН АНГЕЛОВ ИВАНОВ, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, КВ. САРАФОВО, УЛ. КОМСОМОЛСКА № 26 И ЙОРДАНКА СТАМАТОВА АБАДЖИЕВА, С АДРЕС: ГР. БУРГАС, Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 54, ВХ. 2, ЕТ. 3, АП. 9

На основание чл.61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че на основание чл. 16, ал. 6 от ЗУТ е издадена Заповед № 3740-22.12.2021г. на Зам.-Кмет на Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ III-1069, в кв. 6 по плана на кв. „Сарафово“, гр. Бургас, по одобрен с Решение № 11-11/26.06.2012г. на Общински съвет – Бургас ПУП-ПРЗ.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

01.04.2022г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 197 Последна промяна: 15:38:02, 01 април 2022