Съобщение до Иван Стоянов Стоянов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 17 Февруари 2021, 12:04
Валидно до: Сряда, 3 Март 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ 

БЛОК СТРАНДЖА №1, АП.122                                   

ГР. НЕСЕБЪР

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №143/19.01.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1170 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018363 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Сарафово) и УПИ XXV-1170, кв.12, землище Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                                         17.02.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1114 Последна промяна: 12:06:26, 17 февруари 2021