Съобщение до Иван Стоянов Стоянов

Публикувано на: Вторник, 13 Април 2021, 12:00
Валидно до: Вторник, 27 Април 2021, 12:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

ИВАН СТОЯНОВ СТОЯНОВ 

БЛОК СТРАНДЖА №1, АП.122                                               

ГР. НЕСЕБЪР

 

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №731/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определен за собственик на УПИ ХХV-1170, кв.12, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             13.04.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1135 Последна промяна: 13:27:17, 13 април 2021