Съобщение до Иванка Грозданова Панайотова

Публикувано на: Понеделник, 12 Април 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 19 Април 2021, 00:00

ДО

ИВАНКА ГРОЗДАНОВА ПАНАЙОТОВА 

Ж.К. „ДРУЖБА“, БЛ.23, ВХ. А, ЕТ.1, АП.3

ГР. СОФИЯ

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №732/16.03.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която сте определена за собственик на УПИ III-1156 и УПИ ХХII-1156 в кв.11, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1066 Последна промяна: 15:30:03, 12 април 2021