СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ КАРАПЕНЧЕВ, ИВАН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ, ИЛИЯ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ, ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ДЕНЕВА И ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА

Публикувано на: Понеделник, 16 Януари 2023, 00:00
Валидно до: Понеделник, 30 Януари 2023, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ КАРАПЕНЧЕВ, ИВАН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ, ИЛИЯ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ, ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ, ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ДЕНЕВА И ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ НА РАБОТЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /РУП/ ЗА УПИ I, КВ.20 ПО ПЛАНА НА РАЗШИРЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО, УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО:

ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ КАРАПЕНЧЕВ

БУЛ. „ДЕМОКРАЦИЯ“ №7, ВХ.1, ЕТ.7, АП.13

ГР.БУРГАС

ДО:

ИВАН ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.35, ВХ.3, ЕТ.3, АП.8

ГР.БУРГАС

ДО:

ИЛИЯ ИЛИЕВ ВЕЛКОВ

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК“ БЛ.159, ВХ.4, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

ДО:

ВАСИЛ ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ

УЛ. „ГРАФ ИГНАТИЕВ“ № 28, ЕТ.3, АП.5

ГР.ПАЗАРДЖИК

ДО:

ЛИЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ДЕНЕВА

УЛ. „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ №37, ЕТ.4

ГР.БУРГАС

ДО:

ЛИЛИЯ ВАСИЛЕВА СПАСОВА

УЛ. „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ №5, ЕТ.4, АП.15

ГР.ПАЗАРДЖИК

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект на Работен устройствен план /РУП/ за УПИ I, кв.20 по плана на разширението на населеното място, устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.2.3354 по КК на гр.Бургас, поради частично свързано застрояване по общата регулационна граница на УПИ I представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.3354 по КК, УПИ II, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.3355, УПИ VIII, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.3363 и УПИ IX представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.3365, с РУП се конкретизира застрояването в контактните части с височина 4,15м./1ет./ и застрояването в УПИ I, без допуснати намалени отстояния.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14 дневен срок.

Дирекция”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 432 Последна промяна: 10:02:49, 16 януари 2023