Съобщение до Калинка Пеева, Таня Симеонова, Ивайло Симеонов, Величка Атанасова, Галина Михайлова, Божидар Мирчев, Маргарита Димитрова, Радка Илчева и Таня Пантова в качеството си на наследници на Дражо Стоянов Чолаков

Публикувано на: Четвъртък, 5 Октомври 2023, 14:57
Валидно до: Четвъртък, 19 Октомври 2023, 00:00

КАЛИНКА НИКОЛОВА ПЕЕВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 128, ВХ. 5, ЕТ. 7, АП. 82, ГР. БУРГАС

ТАНЯ КИРИЛОВА СИМЕОНОВА, Ж.К. ЛЕВСКИ, ЗОНА Г, БЛ. 4, ВХ. В, ЕТ. 9, АП. 88, ГР. СОФИЯ

ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ СИМЕОНОВ, Ж.К. ХИПОДРУМА 1, ЕТ. 7, АП. 33, ГР. СОФИЯ

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 59, ВХ. 4, ЕТ. 8, ГР. БУРГАС

ГАЛИНА КОСТОВА МИХАЙЛОВА, Ж.К. ЗОРНИЦА, БЛ. 29, ЕТ. 14, АП. 83, ГР. БУРГАС

БОЖИДАР ХРИСТОВ МИРЧЕВ, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 14, ВХ. 8, ЕТ. 6, АП. 17, ГР. БУРГАС

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК. БЛ. 14, ЕТ. 8, АП. 6, ГР. БУРГАС

РАДКА ДИМИТРОВА ИЛЧЕВА, УЛ. ПОП ГЕОРГИ 12, ГР. БУРГАС

ТАНЯ НИКОЛОВА ПАНТОВА, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 21, ВХ. 7, ЕТ. 2, АП. 2, ГР. БУРГАС

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед №2879/12.09.2023 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на 218/718 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.654.496 по КККР на гр. Бургас, целият с площ 718 кв. метра, съответстващ на новообразуван поземлен имот с пл.№496, находящ се в кадастрален район 117 по плана на новообразуваните имоти на м. „Брястите“, землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас

Част от НПИ №117.496, в размер на 224 кв. метра попада върху бивша нива №126, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Дражо Стоянов Чолаков, а 494 кв. метра попадат върху бивша нива №115-на Община Бургас.

В качеството Ви на наследници на Дражо Стоянов Чолаков, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 437 Последна промяна: 15:01:45, 05 октомври 2023