Съобщение до Кета Иванова, Мариана Виденлиева, Калудка Маврова, Снежа Минчева, Ренета Александрова и Донка Барусова за одобрена оценка на идеални части от поземлен имот по ПНИ на с.о. "Острица 1"

Публикувано на: Вторник, 16 Април 2024, 13:26
Валидно до:

КЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА- УЛ. ДЕМОКРАЦИЯ №1, ВХ.3, ЕТ.3, ГР. БУРГАС
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ВИДЕНЛИЕВА - КВ. ЧАЙКА № 41, ЕТ.2, АП.2, ГР. БУРГАС
КАЛУДКА ПАНАЙОТОВА МАВРОВА - УЛ. АНУШКА ДРАГИЕВА № 6, КВ. БАНЕВО, ГР. БУРГАС
СНЕЖА ИВАНОВА МИНЧЕВА - Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ,  БЛ.92, ВХ.1, ЕТ.3, АП.9, ГР. БУРГАС
РЕНЕТА ДОБРЕВА АЛЕКСАНДРОВА - УЛ. ОРЕЛ №5, СТОЛИЧНА, ГР. СОФИЯ
ДОНКА ГЕОРГИЕВА БАРУСОВА - УЛ. МАКГАХАН №10, ЕТ.2, АП.4, ГР. ВАРНА

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед № 811/11.03.2024 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на 70/1070 кв.м.     ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.706.699 по КККР на гр. Бургас, с площ 1070 кв.м., съответен на НПИ № 503.699 по ПНИ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, целият с площ 1070 кв.м.

Част от НПИ № 503.699 по ПНИ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, целият с площ 1070 кв.м., в размер на 51 кв. метра попада върху бивша нива № 14, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Маври Петков Мавров.

В качеството Ви на наследници на Маври Петков Мавров, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-221 - П. Буйнова.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 123 Последна промяна: 13:28:20, 16 април 2024