Съобщение до КОРПОРАЦИЯ "ПЕРАКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ и Диана Атанасова за издадено разрешение за строеж

Публикувано на: Понеделник, 18 Септември 2023, 10:47
Валидно до: Понеделник, 2 Октомври 2023, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”

СЪОБЩЕНИЕ

 

До 1. КОРПОРАЦИЯ ПЕРАКО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ ЕООД, ЕИК 206243370, адрес: гр. Бургас,

кв. „Сарафово“, ул. „Ангел Димитров“ №107, вх. „А“, ет.1, ап.112А,

2. Диана Златанова Атанасова, адрес: гр. Созопол, ул. „Рила“ №3

всички в качеството на собственици на ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на гр. Бургас, УПИ II-111, кв.9 по плана на жк „Изгрев“, Бургас.

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №146/30.08.2023 г. за обект „Кабелна линия ниско напрежение (НН) от ТНН на ТП „512“ (ПИ с идентификатор 07079.501.84.5 по КК на гр. Бургас – в двора на ЦДГ „Веселушко“, жк „Изгрев“) – положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП „512“, до ново електромерно табло (ТЕПО), монтирано в ПИ с идентификатор 07079.501.111 по КК на гр. Бургас, УПИ II-111, кв.9 по плана на жк „Изгрев“, гр. Бургас – за ел. захранване на обект в същия имот“.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 408Б.

Издаденото разрешение за строеж №146/30.08.2023 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 327 Последна промяна: 10:48:44, 18 септември 2023