Съобщение до Кръстю Кешишев за издадена заповед на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас

Публикувано на: Сряда, 24 Април 2024, 10:55
Валидно до: Сряда, 8 Май 2024, 23:59

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

КРЪСТЮ  ПЕТРОВ  КЕШИШЕВ

ГР.ПОМОРИЕ, УЛ.СТРАНДЖА  № 24

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №660/27.02.2024г. на Заместник-кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община гр. Бургас e одобрен проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ VI-124 в кв.20 по плана на с.Брястовец, община Бургас

Същата е изложена в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист АКС

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 142 Последна промяна: 10:57:10, 24 април 2024