Съобщение до Любомир Василев Тенев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 26 Февруари 2021, 00:00
Валидно до: Петък, 12 Март 2021, 00:00

ДО

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ

НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДРЕС:

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 126, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 70 /среден/,

ГР. БУРГАС

 

Община Бургас, на основание чл. 26, ал. 2 във вр. с чл. 18а, ал. 10 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), уведомява Любомир Василев Тенев, че с Уведомление с изх. № 53-00-41/1/16.02.2021 г. е открито административно производство за издаване на заповед по чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за прекратяване на наемното правоотношение за общинско жилище, находящо се в ж.к. „Меден Рудник”, бл. 126, вх. 5, ет.4, ап. 70.

Производството за прекратяване на наемното правоотношение е открито на основание чл. 46, ал. 1, т. 1 и т. 6 от Закона за общинската собственост, поради неплащане на наемната цена и на консумативните разноски за вода за повече от три месеца, както и поради изтекъл срок за настаняване.

Уведомлението се счита за връчено с изтичането на 7 дни от публикуването на това съобщение на интернет страницата на Община Бургас. В посочения срок можете да представите възражение, писмени доказателства, становище, искания и други в ОП „Общински имоти”, гр. Бургас, ел. поща: [email protected]

Уведомление с изх. № 53-00-41/1/16.02.2021 г. може да бъде получено на следния адрес: гр. Бургас, ОП „Общински имоти”, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая № 3, тел. за контакт: 056 840 801.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1315 Последна промяна: 13:23:18, 26 февруари 2021