Съобщение до Любомир Василев Тенев

Публикувано на: Понеделник, 22 Март 2021, 12:04
Валидно до: Понеделник, 5 Април 2021, 12:04

ДО

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ ТЕНЕВ

НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДЕС:

Ж.К. „МЕДЕН РУДНИК”, БЛ. 126, ВХ. 5, ЕТ. 4, АП. 70 /СРЕДЕН/,

ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕНЕВ,

 

            Съгласно чл. 18а, ал. 10 във вр. с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че на основание чл. 46, ал. 2 и ал. 5 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № 706/15.03.2021 г. на Кмета на Община Бургас, с която се прекратява наемното правоотношение за отдаденото Ви под наем общинско жилище, находящо се в гр. Бургас, ж.к. „Меден Рудник”, бл. 126, вх. 5, ет. 4, ап. 70.

            На основание чл. 277, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви поканвам да изпълните посочената Заповед № 706/15.03.2021 г. доброволно, като освободите и предадете общинското жилище на ОП „Общински имоти” в срок до 25.03.2021г.

            При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, ще се осъществи принудително изпълнение на заповедта на 26.03.2021г. от 10:00 часа по административен ред със съдействие на органите на полицията, като имотът ще бъде отворен и наличното имущество ще бъде изнесено от него без общината и ОП „Общински имоти” да носи отговорност за опазването му.

            Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването й, пред Административен съд гр. Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

            Можете да получите Заповед № 706/15.03.2021г. от ОП „Общински имоти”,                    гр. Бургас, ул. „Шейново” № 24, ет. 1, стая № 3, тел. 056/84-08-01.

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1257 Последна промяна: 14:49:31, 22 март 2021