Съобщение до Маргарита Венкова Панайотова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 15 Март 2023, 00:00
Валидно до: Четвъртък, 23 Март 2023, 00:00

Съобщение до г-жа Маргарита Венкова Панайотова

с постоянен административен адрес: гр. Габрово, ул. „Слави Ангелов“ № 6

 

Община Бургас, на основание чл.18а , ал.9 и ал.10 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщаваме на г-жа Маргарита Венкова Панайотова с постоянен административен адрес: гр. Габрово, ул. „Слави Ангелов“ № 6, че във връзка с проведено административно производство на основание чл.225а, ал.1 от ЗУТ за незаконен строеж по смисъла на чл.225, ал.2, т.2 от ЗУТ: „ Пристройка с идентификатор 07079.607.221.2 по КК на гр. Бургас, долепена до югозападната фасада на съществуваща двуетажна жилищна сграда с идентификатор 07079.607.221.1 по КК на гр. Бургас е съставен констативен акт № „З“ -1 / 19.01.2023 г.

Със съдържанието на констативен акт № „З“ -1 / 19.01.2023 г. може да се запознаете в Дирекция „ЦАУ Зора“, Община Бургас (ж.к. „Лазур”, ул. „Перущица“ № 67), гр. Бургас, ет. 2, стая № 201, Тел. за контакт: 056/84 13 03

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 71 Последна промяна: 13:56:57, 15 март 2023