Съобщение до Мариан Димитров Стефанов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 2 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

До МАРИАН ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ, за образуване на административно производство по чл. 99б от Закона за гаржданската регистрация /ЗГР/ с предмет извършване на проверка за нарушения на чл. 92, чл. 99, ал. 1 и чл. 99а от ЗГР, както и за спазване на изискванията на ЗГР за извършване на адресна регистрация или промяна на адрес. Административното производство е  образувано по искане, подадено от собственик на имот с адрес, на които е адресната регистрация по постоянен и/или настоящ адрес на горепосоченото лице, съгласно Заповед № 2655/08.10.2020 г. на Кмета на Община Бургас и Протокол № 18/09.10.2020 г. на комисията по чл. 99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1132 Последна промяна: 09:57:35, 03 февруари 2021