Съобщение до Марио Борисов Андреев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 26 Ноември 2021, 09:00
Валидно до: Петък, 10 Декември 2021, 18:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

МАРИО БОРИСОВ АНДРЕЕВ

БУЛ. „ЧЕРНИ ВРЪХ“ №20, ВХ. Б, ЕТ.5, АП.17

ГР. СОФИЯ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3202/01.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ VI-1049, кв.4 и УПИ IV-1049, кв.14, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

26.11.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 226 Последна промяна: 16:29:51, 26 ноември 2021