Съобщение до Мария Джендова-Рибова, Никола Рибов за изготвен проект за ПУП-ПРЗ по КК на гр.Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 19 Януари 2023, 16:09
Валидно до: Четвъртък, 2 Февруари 2023, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
МАРИЯ ДИМИТРОВА ДЖЕНДОВА-РИБОВА
ГР.БУРГАС, УЛ.ГЕОРГИ КИРКОВ № 13

ДО
НИКОЛА ДИМОВ РИБОВ
ГР.БУРГАС, УЛ.РИЛСКА № 43

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.1044 и 07079.2.1045 по КК на гр.Бургас /местност „Курт тепе“/.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907 286.

 

ИРИНА ПЕТРАКИЕВА

главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 478 Последна промяна: 16:11:08, 19 януари 2023