Съобщение до "МЕЯ - 99" ЕООД

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 20 Юли 2021, 10:00
Валидно до: Сряда, 4 Август 2021, 17:00

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

„МЕЯ-99“ ЕООД

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, ПЗ „СЕВЕР“,

ЗАД БЕНЗИНОСТАНЦИЯ „БОВА“

ГР. БУРГАС

           

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1682/23.06.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определя собственика на УПИ ХI-34, бивш масив 143, в предвиденото разширение по ОУП на гр. Бургас.

            Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

 

                                                                                                             20.07.2021г.

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 334 Последна промяна: 15:14:04, 21 юли 2021