СЪОБЩЕНИЕ ДО МИЛКА РАДЕВА СТАВРЕВА

Публикувано на: Сряда, 13 Септември 2023, 00:00
Валидно до: Сряда, 27 Септември 2023, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

МИЛКА РАДЕВА СТАВРЕВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №73

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2659/21.08.2023г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ IХ-1234, кв.26, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

13.09.2023г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 309 Последна промяна: 15:27:41, 13 септември 2023