Съобщение до Мохамед Рида Амайри и Димитринка Иванова Илиева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 14 Септември 2021, 09:05
Валидно до: Вторник, 28 Септември 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

МОХАМЕД РИДА АМАЙРИ

Ж.К. „СВЕТА ТРОИЦА“ №316, ВХ. В, ЕТ.7, АП.53

ГР. СОФИЯ, Р-Н ИЛИНДЕН

ДИМИТРИНКА ИВАНОВА ИЛИЕВА

Ж.К. „МЛАДОСТ 3“ №319, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5

ГР. СОФИЯ, Р-Н МЛАДОСТ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2447/01.09.2021г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1076 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018292 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Сарафово) и УПИ IХ-1076, кв.7, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

14.09.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 310 Последна промяна: 14:08:33, 14 септември 2021