Съобщение до наследници на Кънчо Николов Статев за одобена оценка на ид.части от поземлен имот по плана н с.о."Каптажа", землище с.Изворище

Публикувано на: Четвъртък, 16 Ноември 2023, 14:08
Валидно до: Четвъртък, 30 Ноември 2023, 00:00

ЗЛАТКА ТОДОРОВА ЧАПКЪНОВА, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 32, ВХ. 1, ЕТ. 9, АП. 25, ГР. БУРГАС
АНДРЕЙ ЗДРАВКОВ ШОШОЛОВ, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 15, ВХ. 5, ЕТ. 5, ГР. БУРГАС
НЕЛИ НИКОЛОВА ШОШОЛОВА, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 119, ЕТ. 3, АП. 13, ГР. БУРГАС
НИКОЛА ВАЛЕРИЕВ ШОШОЛОВ, Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ. 19, ЕТ. 3, АП. 13, ГР. БУРГАС
САШО МИЛАНОВ ИВАНОВ, УЛ. РОПОТАМО 52, ОБЩ. ПРИМОРСКО, С. ВЕСЕЛИЕ
ТОДОРКА МИЛАНОВА ПУРНАРОВА, БУЛ. ДЕМОКРАЦИЯ 1, ВХ. 1, ЕТ. 2, АП. 4, ГР. БУРГАС
СТОЯНКА АСПАРУХОВА КОЛЕВА, УЛ. ВАСИЛ АПРИЛОВ 11, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 11, ГР. АЙТОС
АТАНАС НИКОЛОВ КОЛЕВ, КВ. КАЗАНСКИ, БЛ. 34, ЕТ. 7, АП. 21, ГР. СТАРА ЗАГОРА
МАРИЙКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА, УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР 8, ГР. БУРГАС
РАДКА ПЕНЕВА КЪНЧЕВА, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 5, ВХ. 6, ЕТ. 7, АП. 20, ГР. БУРГАС
НАДЕЖДА КЪНЧЕВА СТОЯНОВА, Ж.К. ИЗГРЕВ, БЛ. 5, ВХ. 6, ЕТ. 7, АП. 20, ГР. БУРГАС
НИКОЛАЙ ЕНЧЕВ АТАНАСОВ, Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 162, ВХ. 2, ЕТ. 4, АП. 30, ГР. БУРГАС
ПЕНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА, УЛ. БАТАК 7, ЕТ. 3, АП. 10, ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ

Със Заповед №3612/19.10.2023 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на 12/512 кв. метра ид. части от поземлен имот с пл.№335, находящ се в кадастрален район 167 по плана на новообразуваните имоти на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, община Бургас, целият с площ 512 кв. метра.

Част от НПИ №167.335, в размер на 165 кв. метра попада върху бивша нива №967.34, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Кънчо Николов Статев, а 347 кв. метра попадат върху бивша нива №967.35- записана в регистъра към помощен план към ПНИ като „незаявена собственост“. На основание чл. 25, ал. 1, предложение първо от ЗСПЗЗ, 8,13 кв. метра ид. части са собственост на Община Бургас.

В качеството Ви на наследници на Кънчо Николов Статев, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-222–И. Маринска.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 221 Последна промяна: 14:13:36, 16 ноември 2023