Съобщение до наследници на Маньо Христов Иванов за одобрена оценка на ид. части от поземлен имот по плана на с.о."Острица - 1", землище кв. Банево, гр. Бургас

Публикувано на: Четвъртък, 11 Април 2024, 15:52
Валидно до: Четвъртък, 25 Април 2024, 00:00

МАРИЕТА МАНЧЕВА ХРИСТОВА - УЛ. ШЕЙНОВО №112, ЕТ.1, ГР. БУРГАС

ВЕЛИСЛАВА МАНЧЕВА ХРИСТОВА - УЛ. ШЕЙНОВО №112, ет.1, ГР. БУРГАС

ЗОРКА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА - Ж.К. ВЪЗРАЖДАНЕ №16, ВХ.2, АП.8, ГР. БУРГАС

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Със Заповед № 811/11.03.2024 г. на Кмета на Община Бургас e одобрена оценката на 70/1070 кв. метра ид. части от поземлен имот с идентификатор 07079.706.699 по КККР на гр. Бургас, с площ 1070 кв.м., съответен на НПИ № 503.699 по ПНИ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, целият с площ 1070 кв.м.

Част от НПИ № 503.699 по ПНИ на с.о. „Острица 1“, землище кв. Банево, целият с площ 1070 кв.м., в размер на 17 кв. метра попада върху бивша нива № 14, записана в регистъра към помощен план към ПНИ на наследници на Маньо Христов Иванов.

В качеството Ви на наследници на Маньо Христов Иванов, Ви уведомяваме, че със заповедта можете да се запознаете в стая № 201, в сградата на Община Бургас, ул. “Александровска” № 26.

За допълнителна информация: тел.056/907-221 - П. Буйнова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 94 Последна промяна: 15:55:56, 11 април 2024