Съобщение до наследниците на Апостол Стамов Димов - Лета Бинкова и Николай Стамов

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 23 Ноември 2021, 17:12
Валидно до: Вторник, 7 Декември 2021, 00:00

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА АПОСТОЛ СТАМОВ ДИМОВ:

ЛЕТА СТАМОВА БИНКОВА
Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ. №112, ВХ.4, ЕТ.4, АП.16
ГР. БУРГАС

НИКОЛАЙ СТАМОВ СТАМОВ
КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „БОЖУР“ №14
ГР. БУРГАС

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №3131/26.10.2021г. на Кмета на Община Бургас за изменение на плана на новообразуваните имоти на селищно образувание „Сухото дере“, землището на с. Изворище, Община Бургас и регистъра към него, одобрени със Заповед №РД-09-4/07.01.2011г. на Областен управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот /НПИ/№149.1228 с площ 1034 кв.м., като за собственик на 1000/1034 кв.м. ид.ч. в частта на регистъра към плана се записва Петър Георгиев Кръстев съгласно нотариален акт №94, том III, , вх. рег. №5847, дело №418 от 06.10.2004г. на СВ – гр. Бургас.

С цитираната заповед може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти:
Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел „Геодезия и техническа инфраструктура“
Тел.: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 231 Последна промяна: 17:13:23, 23 ноември 2021