Съобщение до наследниците на Стамат Костов Михов относно искане от изменение на регистъар към ПНИ на с.о. "Каптажа" с.Изворище

Публикувано на: Четвъртък, 25 Февруари 2021, 00:00
Валидно до:

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАМАТ КОСТОВ МИХОВ:

 

МИЛКА СТОЯНОВА ДРАГАНОВА

УЛ. ЦАРИГРАДСКА (АТАНАС МАНЧЕВ) №23

ГР. БУРГАС                                                                                            

 

ТОДОРКА ВАСИЛЕВА КОЛАРОВА

УЛ. КНЯЗ БОРИС ПЪРВИ №76

ГР. БУРГАС

 

ЕЛЕНА ВЕЛИКОВА ПАСКАЛЕВА

УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8

ГР. НЕСЕБЪР

 

ВИКТОР ПАСКАЛЕВ ПАСКАЛЕВ

УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8

ГР. НЕСЕБЪР

 

МИЛЕНА ПАСКАЛЕВА МОСКОВА

УЛ. ЕДЕЛВАЙС №8

ГР. НЕСЕБЪР

 

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ПОПОВА

УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ, БЛ.23, ВХ.1, ЕТ.1

ГР. БАНКЯ

 

ВАСИЛКА ВЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА-САВОВА

Ж.К. „СУХАТА РЕКА“, БЛ.18, ВХ. Д, ЕТ.9, АП.40

ГР. СОФИЯ

 

ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.55, ВХ.2, ЕТ.6, АП.12

ГР. БУРГАС

 

МИРОСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.55, ВХ.2, ЕТ.6, АП.12

ГР. БУРГАС

 

СТЕФКА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

Ж.К. „СЛАВЕЙКОВ“, БЛ.5, ВХ.1, ЕТ.4, АП.12

ГР. БУРГАС

 

БАЛАСКА ЯНКОВА СТАМАТОВА

УЛ. СТРАНДЖА ПЛАНИНА, БЛ.1, БЛ.3, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

 

КОСТА ДИМОВ СТАМАТОВ

УЛ. ПИРОТСКА (ЕСПЕРАНТО) №30, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

МАРИЯ ДИМОВА ЗЛАТЕВА

Ж.К.“МЕДЕН РУДНИК“, БЛ.543, ВХ.3, ЕТ.3

ГР. БУРГАС

 

СТАМАТ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

УЛ. СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №31, ЕТ.1, АП.2

ГР. БУРГАС

 

АТАНАС ДЯНКОВ МОТОВИЛКОВ

УЛ. ПРОГРЕС №8

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

КРЕМЕНА ДЯНКОВА БРЪНЧЕВА

БУЛ. МИТРОПОЛИТ МЕТОДИ КУСЕВ, БЛ.7, ВХ. Б, ЕТ.3, АП.13

ГР. СТАРА ЗАГОРА

 

 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви уведомяваме, че във връзка с постъпило в Община Бургас искане с вх. 94-01-5103/12.02.2020г. от Иван Петров Иванов, за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти /ПНИ/ на с.о. „Каптажа“, землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот /НПИ/ №167.1073, съгласно представения към заявлението нотариален акт от 2020г. и в изпълнение на решението Комисията по §4к, ал.12. от ПЗР на ЗСПЗЗ, обективирано в Протокол №1/05.06.2020г., т.3 от дневния ред, е издадена Заповед №101/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас.

За решението на комисията сте уведомени съгласно чл.26, ал. 1 от АПК.

Със Заповед №101/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас се изменя ПНИ на с.о. “Каптажа“, землище с. Изворище, в частта на НПИ №167. 1073 с площ 520 кв.м., като в регистъра към плана се записва Иван Петров Иванов като собственик на 500/520 кв.м. ид.ч., съгласно нотариален акт №47, т.4, дело №694, вх. Рег. №1309 от 2020г. на СВ – гр. Бургас, а наследниците на Стамат Костов Михов остават записани като собственици на останалите 20/520 кв.м. ид.ч. 

Със  Заповед №101/12.01.2021г. на Кмета на Община Бургас може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираната заповед може да бъде обжалвана в 14 – дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :

Теодора Тамахкярова - мл. експерт отдел „Геодезия и техническ инфраструктура

тел: 056/907 289

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1146 Последна промяна: 16:50:25, 11 февруари 2021