Съобщение до Недка Георгиева Лапчева

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 1 Юли 2022, 00:00
Валидно до: Петък, 15 Юли 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

НЕДКА ГЕОРГИЕВА ЛАПЧЕВА

УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ №6

С. БЪЛГАРИ

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №1179/20.04.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ ХХХII-1142, кв.7, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

01.07.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 187 Последна промяна: 09:51:44, 01 юли 2022