Съобщение до Недялка Абумелих собственик на ПИ, местност "Ментата", землище на кв."Банево"

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 27 Февруари 2024, 15:48
Валидно до: Вторник, 12 Март 2024, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА”
 

СЪОБЩЕНИЕ

 

До        Недялка Георгиева Абумелих, адрес: гр. Бургас, ул. „Фердинандова“ №78, вх.5, ет.8, ап.23 –
собственик на ПИ с идентификатор 07079.13.2057 по КК на гр. Бургас, местност „Ментата“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №12/30.01.2024 г. за обект: 
„Кабел ниско напрежение (НН)  от ТНН на БКТП „Мента“ (в ПИ с идентификатор 07079.13.1074 по КК на гр. Бургас, местност „Ментата“, землище на кв. „Банево“, гр. Бургас) – положен в сервитута на съществуващи силови кабели към БКТП „Мента“, до ново електромерно табло (ТЕПО) монтирано на границата на ПИ с идентификатори 07079.13.2356 и 07079.13.2355 по КК на гр. Бургас – за ел. захранване на обект в ПИ с идентификатор 07079.13.2356 по КК на гр. Бургас, УПИ V-2356, кв.28 по плана на в.з. „Минерални бани“, гр. Бургас“.

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 506.

Издаденото разрешение за строеж №12/30.01.2024 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 137 Последна промяна: 15:50:09, 27 февруари 2024