СЪОБЩЕНИЕ ДО ПАВЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Сряда, 14 Септември 2022, 00:00
Валидно до: Сряда, 28 Септември 2022, 00:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ПАВЕЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

Ж.К. „ЧАЙКА“ №61, ВХ. Е, ЕТ.1, АП.14

ГР. ВАРНА

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2754/15.08.2022г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се индивидуализира УПИ XI-368, кв.52, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

14.09.2022г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 383 Последна промяна: 11:47:19, 14 септември 2022