Съобщение до Пенка Алексиева за издадена заповед, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ, землище кв.Банево

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Петък, 30 Юли 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 12 Юли 2021, 00:00

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
ПЕНКА ТОДОРОВА АЛЕКСИЕВА
ГР.БУРГАС, Ж.К.МЕДЕН РУДНИК БЛ. 65 ВХ.5 ЕТ.6 АП.103

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №1847/06.07.2021г. на Заместник-Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-2077, ПИ с идентификатор 07079.13.2077 по КК на гр.Бургас / в бивш масив 63, бивша местност „Минерални бани“, землище кв.Банево.

Същата е изложена в стая №409 на Община Бургас всеки ден от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.

Ирина Петракиева
главен специалист

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 625 Последна промяна: 14:37:30, 30 юли 2021