Съобщение до Петър Петрович Клинчев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 8 Януари 2024, 16:28
Валидно до: Понеделник, 22 Януари 2024, 00:00

ДО

ПЕТЪР ПЕТРОВИЧ КЛИНЧЕВ

УЛ. „БОЖУР“ №4

ГР. ПЛОВДИВ

 

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №4136/11.12.2023г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1114 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018251 по недействаща карта на възстановената собственост, землище Сарафово) и отредения за него УПИ ХХI-1114 в кв.10, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 164 Последна промяна: 16:29:46, 08 януари 2024