Съобщение до Петър Пейков Петров, Николинка Николова Илиева, Димитринка Атанасова Кирова, Тодор Атанасов Илиев

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Вторник, 30 Ноември 2021, 00:00
Валидно до: Вторник, 14 Декември 2021, 18:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

ПЕТЪР ПЕЙКОВ ПЕТРОВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б

ГР. БУРГАС

НИКОЛИНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35

ГР. БУРГАС

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА КИРОВА

КВ. САРАФОВО, УЛ. АНТОН ИВАНОВ №26Б

ГР. БУРГАС

ТОДОР АТАНАСОВ ИЛИЕВ

КВ. САРАФОВО, УЛ. ОКТОМВРИ №35

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №3421/24.11.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ VIII-1066 в кв.5, УПИ I-1066 в кв. 6 и УПИ XXI-1066 в кв.12, по плана на кв. Сарафово, местност „Ъгъла“ (бивша „Кюшето“).

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

29.11.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 616 Последна промяна: 09:54:40, 30 ноември 2021