Съобщение до Радка Йорданова Димитрова

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Четвъртък, 23 Септември 2021, 09:05
Валидно до: Четвъртък, 7 Октомври 2021, 12:04

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ДО

РАДКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

УЛ. ШЕЙНОВО №29, ВХ.2, ЕТ.2

ГР. БУРГАС

На основание чл.18а от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №2341/24.08.2021г. на Зам. – Кмет „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ при Община Бургас, с която се определят собствениците на УПИ VI-137, кв.41, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 – дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел „Инвестиционно планиране“, стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. „Александровска” № 26.

23.09.2021г.

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 299 Последна промяна: 12:38:32, 23 септември 2021