Съобщение до РАДКО ПЕТРОВ МИНКОВ за изпратена Покана за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от АПК

Публикувано на: Вторник, 16 Март 2021, 00:00
Валидно до: Понеделник, 29 Март 2021, 00:00

Община Бургас, на основание чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Радко Петров Минков, с постоянен адрес: гр.Бургас, кв.“Долно Езерово“, ж.к“НХК“ 17, бл.2, ет.1, ап.1 за изпратена Покана изх.№Z-10/9/12.11.2020г. за доброволно изпълнение по чл.277, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ на влязла в сила Заповед 1705/26.06.2019г. на Зам.-кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас за премахване на незаконен строеж: „Метален гараж“, находящ се в непосредствена близост до източната фасада на бл.1, ж.к.“НХК 18“, кв.„Долно Езерово“, гр.Бургас, в имот общинска собственост - УПИ V, кв.30 по плана на кв.Долно Езерово“, гр.Бургас.

14 /четиринадесет/ - дневен срок, считан от датата на публикуване на съобщението, имате възможност да изпълните доброволно разпореденото в горецитираната заповед.

 

Дирекция „ЦАУ Освобождение“
Гл.експерт КС, отдел УПА – инж.Катя Николова

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 1037 Последна промяна: 09:37:55, 16 март 2021