Съобщение до Ръфат Конали – собственик в ПИ по КК на гр. Бургас, по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас за издадено разрешение за строеж

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на: Понеделник, 12 Септември 2022, 11:36
Валидно до: Понеделник, 26 Септември 2022, 00:00

ДИРЕКЦИЯ “УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

СЪОБЩЕНИЕ

 

 

Дo: Ръфат Хасан Конали – собственик в ПИ с идентификатор 07079.603.126 по КК на гр. Бургас,

УПИ ХII-126, кв.11 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомяваме, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №105/22.08.2022 г. за обект: ТРАФОПОСТ, ТИП БКТП 1х800кVA-20/0,4кV В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.602.766 ПО КК НА

ГР. БУРГАС, УПИ I, КВ.10 ПО ПЛАНА НА ПЗ „СЕВЕР“, ГР. БУРГАС; КАБЕЛИ 20кV ОТ РУ 20 кV НА БКТП-НОВ ДО СЪЕДИНИТЕЛНИ МУФИ В МЯСТОТО НА РАЗКЪСВАНЕ (ПРЕД ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.603.171 ПО КК НА ГР. БУРГАС) НА СЪЩЕСТВУВАЩ КАБЕЛ 20кV ОТ ТП „АЛБАКОР“ ДО БКТП „ЯКИМ“; ПОДМЯНА НА СИЛОВ ТРАНСФОРМАТОР 20/кV, 400кVA С НОВ 800кVA В БКТП „ЯКИМ“ (ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.603.125.2 ПО КК НА ГР. БУРГАС); КАБЕЛИ НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ (НН) ОТ ТНН НА БКТП „ЯКИМ“ (ПОЛОЖЕНИ В СЕРВИТУТА НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИЛОВИ КАБЕЛИ КЪМ БКТП „ЯКИМ“) И ОТ ТНН НА БКТП-НОВ ДО НОВИ ЕЛЕКТРОМЕРНИ ТАБЛА В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 07079.603.126, 07079.603.170 И 07079.630.171 ПО КК НА ГР. БУРГАС“.

 

Инвестиционният проект за горепосочения обект се съхранява в Община Бургас – стая 408.

Издаденото разрешение за строеж №105/22.08.2022 г. за подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ. писмено

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 208 Последна промяна: 11:37:51, 12 септември 2022