Съобщение до Росен Лазаров

Размер на шрифта: A A A Назад
Публикувано на:
Валидно до: Вторник, 19 Април 2022, 00:00

СЪОБЩЕНИЕ ДО РОСЕН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП – ПРЗ ЗА УПИ VIII-11 И УПИ VII-24 В КВ.4 ПО ДЕЙСТВАЩ ПЛАН НА РАЗШИРЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА 13/СМФ ПО ОУП НА ГР. БУРГАС

 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС

 

ДО

РОСЕН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

УЛ. „СЛИВНИЦА“ № 69, ЕТ.6, АП.2

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ VIII-11 и УПИ VII-24 в кв.4 по действащ план на разширението на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, представляващи съответно ПИ с идентификатор 07079.2.2174 и ПИ с идентификатор 07079.2.2175 по КК на гр. Бургас, с което да се обединят двата УПИ в един нов УПИ, отреден за нов проектен идентификатор по КК, с функционално отреждане „ за магазин за хранителни стоки и паркинг“, със запазване на съществуващите сгради и предвиждане на ново застроително петно, на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, както следва: Височина до 21м./7ет./, Пл.застр. до 60%, Кинт до 4.0, Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИ.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ „Изгрев“, всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ „Изгрев“ до Община Бургас в 14-дневен срок.

 

 

Дирекция ”ЦАУ Изгрев”

Главен спец.“УПА“: ………………/Ст.Янева/

 

 

 

 

Свали като PDFСвали като PDF Разглеждания: 211 Последна промяна: 10:24:22, 05 април 2022